Disclaimer

Beperkte aansprakelijkheid

We doen ons best om de website bij te houden. Toch is het mogelijk dat de inhoud wel eens onvolledig of niet juist is. Mocht je iets tegenkomen waarvan je denkt dat het anders moet neem dan uiteraard contact met ons op.

Alles wat we je aanbieden op supportpal.nl is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van supportpal.nl.

De informatie op supportpal.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. In het bijzonder zijn alle prijzen op supportpal.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten ervaren we geen aansprakelijkheid . Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van supportpal.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. supportpal.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op supportpal.nl. supportpal.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

We plaatsen wel eens een linkje naar een andere website waarvan wij vinden dat die nuttig is. Ook geven we wel eens advies over diensten van derden. We doen dit zorgvuldig maar zijn niet aansprakelijk voor websites of diensten van derden.

Auteursrechten
We steken veel tijd in deze website en vinden het jammer als jij zomaar wat van ons kopiëert. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij supportpal.nl en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van supportpal.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van supportpal.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Twijfel je over wat wel of niet mag, wil je graag wat van ons overnemen of zelfs samenwerken dan kun je natuurlijk altijd even mailen.

Wijzigingen
Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 16 januari 2021. Deze disclaimer kan wel eens wijzigen. Wijzigingen zullen we dan uiteraard met jou delen op deze pagina. Op deze pagina vindt je de datum waarop de disclaimer voor het laatst is aangepast.